Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite od 26.03.2020.g.

Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20, od 21.03.2020. godine i broj: 12-40-6-148-53/20 od 25.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Županije Posavske od 18.00 do 5.00 sati.

2. Iz točke 1.ove zapovjedi izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom (COVID19) na području Županije Posavske, kao i uposleni čiji se rad odvija u smjenama.
Potvrdu o smjenskom radu i angažiranju uposlenika izdaje poslodavac. Potvrda mora sadržavati točnu relaciju kretanja, a izdaje se na rok od sedam dana. Poslodavci su dužni blagovremeno dostaviti spisak izdanih potvrda MUP-u Županije Posavske.

3. Također iz točke 1. ove zapovijedi izuzimaju se domaći i strani državljani vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu, koji su dužni posjedovati potvrdu o angažiranju vozača sa navedenim datumom i vremenom početka angažiranja.

4. Realizacija ove zapovjedi izvršit će se sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru(Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije posavske narodne novine Županije posavske broj 2/16).

5. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.

6. Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite i Županijski stožer CZ o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.

7. Donošenjem ove zapovijedi, zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite broj:15-40-1-1-22/20 od 22.03.2020. godine stavlja se van snage.

8. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password