Zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite o omogućavanju kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), na području Federacije BiH, V. broj: 408/2020. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

Z A P O V I J E D

1. Zapovijeda se zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina na području Županije Posavske osim, ponedjeljkom, srijedom i petkom kada je dozvoljeno kretanje od 09.00 do 13.00 sati. Osobama stariji od 65 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

2. Zapovijeda se osobama mlađim od 18 godina zabrana kretanja na području Županije Posavske. osim utorkom, četvrtkom i subotom kada je dozvoljeno kretanje u trajanju: od 14.00 do 20.00 sati, Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.

3. Zabrana iz točke 1. i 2. ove zapovijedi ne odnosi se na osobe:
a) koje imaju ustavno pravo i obavezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti.
b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim organima.
c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen zapovijedima Županijskog i Federalnog stožera civilne zaštite,
d) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.
e) poljoprivredni proizvođači – vozači poljoprivrednih strojeva stariji od 65 godina, kao i pčelari.

4. Zabrana iz točke 2. ove zapovijedi ne odnosi se:
a) na djecu sa posebnim potrebama,
b) djecu ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć

5. Prilikom dozvoljenog kretanja u dane i u terminima iz točke 1. i 2, ove zapovijedi moraju se poštovati mjere korištenja osobne zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra.

6. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je ministar Ministarstava unutarnjih poslova Županije Posavske.

7. Zadužuje se ministarstvo iz točke 6. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi.

8. Mjera zabrane kretanja iz točke 1. i 2. ove zapovijedi, će se kontinuirano preispitivati radi eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom procijenjenom od strane Županijskog ministarstva zdravstva i socijalne politike/Krizni stožer Županijskog ministarstva zdravstva i socijalne politike.

9. Stupanjem na snagu ove zapovijedi prestaje primjena zapovijedi br, 15-40-1-1-38/20 od 30.03.2020. godine i 15-40-1-1-38-1/20 od 05.04.2020. godine.

10. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.04.2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password