Zapovijed: zabrana kretanja mlađim osobama od 18 g. i starijim od 65 g.

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-34/20, od 20.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Županije Posavske
2.Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.
3.Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi
4.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020.godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password