Zapovijed: Zabrana kretanja građana ŽP od 18,00 do 05,00 sati

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Zapovijedi Federalnog stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20, od 21.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Županije Posavske od 18.00 do 5.00 sati.

2. Iz točke 1. ove zapovjedi izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusom (COVID19) na području Županije Posavske, kao i uposlenici kojima se rad odvija u smjenama. Potvrde o smjenskom radu izdavat će poslodavac. Poslodavci su dužni blagovremeno dostaviti spisak izdanih potvrda MUP-u Županije Posavske.

3. Realizacija ove zapovjedi izvršit će se sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru (Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije posavske narodne novine Županije posavske broj 2/16).

4. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.

5. Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite i Županijski stožer CZ o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.

6. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.03.2020. godine od 18.00.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password