Zapovijed: zabrana kretanja građana na području Županije Posavske od 20.00 do 05.00 sati

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća „Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana kretanja građana na području Županije Posavske od 20.00 do 5.00 sati. „Građani na ulici – javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere (maska, pamučna traka, šal i slično) i socijalnu distancu najmanje od 2. metra“ .

2.Iz točke 1.ove zapovjedi izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom (COVID19) na području Županije Posavske, kao i uposleni čiji se rad odvija u smjenama. Potvrdu o smjenskom radu i angažiranju uposlenika izdaje poslodavac. Potvrda mora sadržavati točnu relaciju kretanja, a izdaje se na rok od sedam dana. Poslodavci su dužni blagovremeno dostaviti spisak izdanih potvrda MUP-u Županije Posavske.

3. Također iz točke 1. ove zapovijedi izuzimaju se poljoprivredni proizvođači koji upravljaju poljoprivrednim strojevima, a koji nisu stariji od 65 godina, domaći i strani državljani, vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu, koji su dužni posjedovati potvrdu o angažiranju vozača sa navedenim datumom i vremenom početka angažiranja.

4. Realizacija ove zapovjedi izvršit će se sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 2/16).

5. Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.

6. Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite i Županijski stožer CZ o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.

7. Donošenjem ove zapovijedi, zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite, broj:15-40-1-1-30/20 od 26.03.2020. godine stavlja se van snage.

8. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i važi do daljnjega.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password