Zapovijed za putnike pri ulasku u BiH kojima je određena mjera samoizolacije

Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Putnike kojima pri ulasku u BiH na graničnom prijelazu Orašje određena mjera samoizolacije na području Županije Posavske najkraćim putem sprovesti do adrese stanovanja.
2.Putnike kojima je pri ulasku u BiH na graničnom prijelazu Orašje određena mjera samoizolacije van područja Županije Posavske sprovesti najkraćim putem do granice Županije Posavske.
3.Za putnike iz točke 1. ove zapovijedi koji nemaju osiguran prijevoz do mjesta stanovanja, prijevoz će organizirati općinske službe civilne zaštite prema adresi određenoj za samoizolaciju.
4.Za putnike iz točke 2. ove zapovijedi koji nemaju osiguran prijevoz do mjesta stanovanja, zabranjuje se napuštanje graničnog prijelaza do osiguranja istog. O tim putnicima bit će upoznate mjesno nadležne civilne zaštite putem operativnog centra Županijske uprave civilne zaštite.
5.Za provođenje ove zapovijedi zadužuju se MUP Županije Posavske i općinske službe civilne zaštite.
6.Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite i Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi.
7.Donošenjem ove zapovijedi, zapovijed Županijskog stožera civilne zaštite, broj:15-40-1-1-19/20 od 20.03.2020.godine stavlja se van snage.
8.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i važi do daljnjega.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password