Zakon drumom, odgovorni šumom

Tumačenje zakonskih odredbi u BiH postaje najveća noćna mora. Tako i tumačenje Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu kaže jedno, a njegovo tumačenje odgovornih za provedbu istog kažu drugo. Humanitarni konvoj s opremom za orašku Županijsku bolnicu, Domove zdravlja i škole s područja Županije posavske na državnoj granici BiH zastao je zbog tumačenja zakona, koji kaže:

Član 5.

Domaći prijevoznik može obavljati međunarodni prijevoz ako posjeduje licencu za obavljanje te vrste prijevoza. Licencu za obavljane prijevoza iz stava 1 izdaje Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) na osnovu licence koju izdaje ministarstvo entiteta, ako domaći prijevoznik, između ostalog, ispunjava i uvjete evropskih propisa u pogledu:

1. tehničke opremljenosti;

2. stručne osposobljenosti;

3. finansijske sposobnosti u koju ne ulaze vrijednosti osnovnih sredstava;

4. nepostojanja pravomoćno izrečene zabrane obavljanja djelatnosti;

5. drugih uvjeta utvrđenih zakonom i međunarodnim ugovorima. Licenca izdata u skladu sa stavom 2. izdaje se prijevozniku za svako vozilo koje ispunjava uvjete za obavljanje međunarodnog prijevoza. Bliže odredbe o ispunjavanju uvjeta iz stava 2., pravilnikom propisuje ministar ministarstva entiteta, koji mora biti usaglašen sa pravilnikom koji propisuje ministar nadležnog ministarstva ( u daljem tekstu: ministar).

Član 6.

Strani prijevoznik može obavljati prijevoz na teritoriji Bosne i Hercegovine, samo na osnovu dozvole za prijevoz koju izdaje nadležno ministarstvo, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Zahtjev za izdavanje dozvole strani prijevoznik dostavlja nadležnom ministarstvu, putem nadležnog organa svoje zemlje. Za izdatu licencu i dozvolu prijevoznik plaća taksu čija se visina utvrđuje zakonom, međunarodnim ugovorom i drugim propisima.

Član 7.

Prijevoznik ne može obavljati kabotažu u međunarodnom prijevozu, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

Član 8.

Pri obavljanju međunarodnog i međuentitetskog prijevoza, posada vozila mora imati odgovarajuću dozvolu, odnosno odgovarajuće rješenje za prijevoz i druge isprave propisane zakonom, međunarodnim ugovorima i drugim propisima.

Član 9.

Domaći prijevoznik koji posjeduje dozvolu za obavljanje prijevoza putnika ne može angažirati fizičku ili pravnu osobu, imaoca motornog vozila, da u njegovo ime, uz odgovarajuću naknadu obavlja prijevoz putnika, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno. Ako je dopušteno međunarodnim ugovorom, angažirani domaći prijevoznik, za obavljane prijevoza na način iz stava 1., obavezan je ispunjavati uvjete iz člana 5. stav 1. Bliže odredbe o uvjetima i načinu odobravanja obavljanja prijevoza na način predviđen u stavu 2., pravilnikom propisuje ministar.

Jasne su stavke zakona, ali se one odnose na komercijalni segment. Humanitarni nije reguliran Zakonom. Ostaje pitanje za nadležne koristi li humanitarni konvoj ceste BiH za komercijalnu uslugu, ili vozi nešto za dobrobit naroda, koji se upravo zbog tumačenja zakona sve više odlučuje živjeti tamo gdje se zakon ne tumači, nego primjenjuje.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password