Zabrana okupljanja više od 5 osoba i zabrana kretanja od 22.00 do 05.00 sati

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), na području Federacije BiH, V. broj: 408/2020. od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana okupljanja na području Županije Posavske više od pet osoba na jednom mjestu.

2. Zabranjuje se kretanje na području Županije Posavske u vremenu od 22.00 sata do 05.00 sati.

3. Zabrana iz točke 2. ove zapovijedi ne odnosi se na osobe:
-koje imaju ustavno pravo i obvezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
-koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim tijelima i čiji rad nije zabranjen zapovijedima Županijskog stožera civilne zaštite.
-kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci, starijim osobama i osobama sa posebnim potrebama.

4. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na dane 1., 2. i 3. svibnja 2020. godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password