Zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03.2020. godine, Županijskog stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. Zapovijeda se zabrana kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 2 metra na području Županije Posavske.

2. Zapovijeda se taksi vozačima na području Županije Posavske da u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

3. Za provođenje ove zapovijedi odgovorno je Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske.

4. Zadužuje se Ministarstvo iz točke 3. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra izvještava Županijski stožer civilne zaštite i Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovjedi.

5. Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password