Vijećnici Općinskog vijeća Orašje usvojili Odluku o privremenom financiranju Općine Orašje

Tri dana prije nove fiskalne godine, Općina Orašje dobila je Odluku o privremenom financiranju za prva tri mjeseca 2017.g. u iznosu od 1 750 000 KM. Nekoliko je razloga zašto nije pripremljen najprije Nacrt, a potom i Prijedlog ovoga dokumenta, među kojima su obveza prelaska općine na trezorsko poslovanje, i osnovni što se nije htjelo po svaku cijenu donijeti proračun, bez njegove kvalitetne i detaljne pripreme. Rečeno je to na današnjoj 2. sjednici Općinskog vijeća Orašje, a na ovakav prijedlog svoj glas ZA dalo je 19 vijećnika, dok ih je šest bilo suzdržano. Riječ je o ¼ projiciranih prihoda iz Nacrta Proračuna za iduću godinu koji je dobrim dijelom u završnoj fazi. Za vrijeme privremenog financiranja nema nikakvog zapošljavanja, a ukoliko se Proračun ne donese do kraja ožujka 2017.g. prestaju bilo kakva financiranja, osim isplate dugova. No, ovakav scenarij se ne očekuje, tako da bi Proračun Općine  Orašje za 2017.g mogao biti usvojen najkasnije do sredine ožujka.  Prije ove odluke, vijećnici su usvojili i Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Orašje za razdoblje 01.01. – 30.09. 2016.g. Tijekom četverosatnog zasjedanja, koje je počelo davanjem svečane prisege vijećnice SDA Vedrane Nišlić, kojoj je SIP BiH dodijelio mandat, budući je Tahir Redžepović odbio mandat vijećnika u OV Orašje, usvojene su i sve ostale predložene točke dnevnoga reda, te iznesene vijećničke inicijative i pitanja.

Vijećnici su podržali i Odluku o izdavanju bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH u iznosu od 32 000 KM, te Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora Upravi za neizravno oporezivanje BiH. Zeleno svjetlo dobila je i Odluka o osnivanju prava služnosti u korist JP Elektroprivreda HZ H-B Distribucijsko područje Sjever, iz razloga rekonstrukcije niskonaponske mreže na području općine Orašje, a usvojen je i Zaključak o stavljanju na javnu raspravu nacrta izmjena i dopuna Regulacijskih planova Gospodarska zona i Zona za poduzetništvo I u Orašju.

Čak sedam točaka dnevnoga reda odnosilo se na izbor i imenovanja u odbore i komisije, pri čemu je vijećnik SBB-a Enes Đulović, nezadovoljan što Odbor za izbor i imenovanja koji nije dostavio imena kandidata vijećnicima u pisanoj formi, povukao prijedloge koje je SBB dostavio odboru. Nakon stanke i usuglašavanja novih prijedloga izabrani su sljedeći kandidati:

U Odbor za financije i proračun izabrani su Ana Kopić, predsjednica iz reda HDZ-a BiH, te članovi Mirko Vukić iz HDZ-a BiH i Zdravko Džoić iz HDZ-a 1990, kao članovi vijeća, dok su dva člana vanjski suradnici i to Mario Bijelić iz HDZ-a BiH i Enis Badžak iz SDA.

U Odbor za status, poslovnik i propise, koji broji sedam članova, imenovani su: Dijana Oršolić iz HDZ-a 1990 za predsjednicu, Josip Živković, Marijan Martinović i Dražen Topić iz HDZ-a BiH kao članovi iz reda OV-a, te vanjski suradnici Josip Mikić iz HDZ-a BiH, Refija Kebić iz SDA i Tunjo Marošević iz HSP-a BiH.

Odbor za društvene djelatnosti i pitanja mladih također ima sedam članova. Za predsjednicu je izabrana Vedrana Nišlić iz SDA, a članovi su Josip Pejić, HDZ BiH, Zvonko Mikić, HDZ BiH, Ninoslav Sušilović iz PS, svi iz reda Općinskoga vijeća, dok su vanjski suradnici Josip Marković i Damir Martinović iz HDZ-a BiH te Martina Miličić iz Vijeća mladih Orašja.

U Odbor za zaštitu i unaprjeđenje prirode i životne okoline, koji broji 5 članova, ušli su: Marinko Džoić iz HDZ-a BiH- predsjednik, Zorislav Mikić iz HDZ-a BiH, vijećnik, Joso Živković iz PS-a, vijećnik, te Slađan Blažanović iz HDZ-a BiH i Ružica Topić iz HDZ-a 1990 kao vanjski suradnici.

Imenovan je i Etički odbor s pet članova, čiji je predsjednik Marijan Martinović iz HDZ-a BiH, članovi iz reda Općinskog vijeća su Zdravko Džoić iz HDZ-a 1990 i Predrag Mišković iz HSP-a BiH te vanjski suradnici Mirijam Filipović i Nataša Oršolić iz HDZ-a BiH.

Na čelu Komisije za ravnopravnost spolova je predsjednik Zorislav Mikić iz HDZ-a BiH, Danijela Peranović iz HDZ-a BiH i Joso Živković iz PS-a, iz reda vijećnika, dok su vanjski suradnici Ivana Mijić iz HDZ-a BiH i Mandica Živković, iz nevladinog sektora –  Udruga žena „Posavski cvijet“ Orašje.

U Komisiju za dodjelu javnih priznanja, koju čine pet članova svi iz reda Općinskoga vijeća Orašje, imenovani su Josip Živković iz HDZ-a BiH za predsjednika, te članovi  Danijela Peranović i Dražen Topić iz HDZ-a BiH, Mehmed Memišević iz SDA i Dijana Oršolić iz HDZ- a 1990.

Na kraju zasjedanja, predsjednik OV Orašje Mario Oršolić uputio je prigodne čestitke vijećnicima i svim građanima općine Orašje u povodu Božićnih i Novogodišnjih blagdana čime je, nakon četiri sata trajanja, okončana 2. i posljednja ovogodišnja sjednica Općinskoga vijeća Orašje

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password