Veleposlanstvo Republike Hrvatske u BiH uputilo poziv na prethodnu i aktivnu registraciju birača

V E L E P O S L A N S T V O R E P U B L I K E H R V A T S K E
B O S N A I H E R C E G O V I N A
Sarajevo, Ulica maršala Tita 28

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju 5. srpnja 2020. a na biračkim mjestima u sjedištima diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu: u subotu 4. srpnja 2020. i nedjelju 5. srpnja 2020. godine

POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA

ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Biračka mjesta u Bosni i Hercegovini biti će otvorena u subotu 4. srpnja 2020. i nedjelju 5. srpnja 2020. u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Livnu i Vitezu.

Pozivaju se svi hrvatski državljani koji žele glasovati na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

Uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini:
• hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj moraju diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini dostaviti Zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u Hrvatskoj.
• hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji nisu podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom moraju diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini dostaviti Zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj.
• hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e-osobne iskaznice. Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, moraju podnijet zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači mogu pregledati i pozivaju se da pregledaju svoje podatke upisane u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjevi za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, odnosno nadležnom uredu uprave u Republici Hrvatskoj ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj. Zahtjevi se podnose na jedan od sljedećih načina: osobno, putem pošte, telefaksa ili e-pošte.

U svim slučajevima podnositelji zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica).
Podsjećamo birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani da zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju mogu podnijeti putem iste.

Početak prethodne i aktivne registracije je 3. lipnja 2020., a rok do kojeg birači mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak registra birača i završetak prethodne/aktivne registracije) je:
srijeda 24. lipnja 2020. godine.

Zahtjevi za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije mogu se dobiti u diplomatsko konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, a dostupnu su i na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske https://uprava.gov.hr .

Popunjen i potpisan zahtjev potrebno je dostaviti osobno ili putem e-pošte na jednu od sljedećih adresa:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, Ulica maršala Tita 28, 71000 Sarajevo
E-pošta:; crocons.sarajevo@mvep.hr;

Generalni konzulat Republike Hrvatske u BiH, Banja Luka, Milana Kranovića 1, Banja Luka
E-pošta: gkrhbanja@mvep.hr

Generalni konzulat Republike Hrvatske u BiH, Mostar, Zagrebačka 8, 88000 Mostar
E-pošta: gkrhmo@mvep.hr

Generalni konzulat Republike Hrvatske u BiH, Tuzla, Kazan mahala 1, 75000 Tuzla
E-pošta: gkrhtuzl@mvep.hr

Konzulat Republike Hrvatske u BiH, Livno, Trg žitarnica bb, 80101 Livno
E-pošta: KRH.Livno@mvep.hr

Konzulat Republike Hrvatske u BiH, Vitez, Franšizni centar BiH, Poslovni centar 96 broj 2, 75250 Vitez
E-pošta: krh.vitez@mvep.hr

Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a nisu se aktivno registrirali i nemaju e-osobnu iskaznicu s prebivalištem u Bosni i Hercegovini mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

Sarajevo, 1. lipnja 2020.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password