Usvojen Zakon o doplatku za djecu ŽP

Zastupnici Skupštine ŽP na XIV sjednici, održanoj u srijedu 12.travnja, u Domaljevcu,  usvojili  su Zakon o doplatku za djecu. U ime Vlade ŽP, zastupnicima je  Prijedlog zakona prezentirao ministar zdravstva, rada i socijalne politike ŽP Damir Živković, naglasivši kako je procjena da će pravo na dječji doplatak  ostvarivati oko 3.500 djece. Zakonom je regulirano da pravo na doplatak ostvaruju sva djeca do navršene 15. godine života, bez obzira na vrstu i visinu prihoda u obitelji, a za njegovu  provedbu  na godišnjoj razini potrebno je u Proračunu ŽP osigurati oko 1.300.000 KM, naglasio je ministar Živković. Pravo na doplatak na djecu ostvaruje korisnik koji ima prebivalište u ŽP najmanje dvije godine neprekidno prije podnošenja zahtjeva i ispunjava uvjete propisane ovim zakonom. Pravo na doplatak uvećan za 30% pripada obitelji za treće i svako slijedeće dijete, a uvećanje za 50% pripada djetetu bez oba ili jednog roditelja, djetetu s posebnim potrebama, obitelji u kojoj su oba ili jedan roditelj osobe sa invaliditetom, s postotkom invalidnosti od 60% i više, zatim djetetu oboljelom od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC, celijakije i epilepsije i djetetu korisnika stalne novčane pomoći.

Iznos doplatka za djecu utvrđuje Vlada ŽP posebnom odlukom na prijedlog županijskog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Za odlučivanje o ostvarivanju prava na dječji doplatak mjesno je nadležan Centar za socijalni rad, osnovan na području na kojem korisnik ima prebivalište, kojem će se i podnositi zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak. Isplata će se vršiti mjesečno do 20-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec. a pravo se ostvaruje od prvog dana idućeg mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva. Ministar nadležan za poslove socijalne zaštite će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonskim aktom bliže regulirati sva ostala pitanja koja se odnose na priznavanje prava na doplatak za djecu. Zakon će biti u primjeni od 01. svibnja ove godine.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password