U Orašju održan sastanak policijskih komesara iz svih županija u FBiH

-Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, u Federaciji za 2017.godinu imamo dosta dobre pokazatelje, tako da smo ukupno stanje ocijenili zadovoljavajućim, sa pozitivnim trendovima u sve tri oblasti, naglasio je jučer u Orašju ravnatelj Federalne uprave policije Dragan Lukač na redovitom mjesečnom sastanku policijskih komesara ministarstava unutarnjih poslova županija i kantona u FBiH. Informacija je urađena na temelju analitičkih podataka koje vode sva županijska i kantonalna ministarstva i koja se objedinjuju u analitici FUP-e. U informaciji su praćene oblasti kriminaliteta, Javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama u FBiH, kao i napada na vlast i službene osobe koji su kao pomoćni pokazatelji ukupnog stanja.

U oblasti kriminaliteta, zabilježeno je smanjenje za 9% u odnosu na 2016.godinu, dok je za 13% manje prekršaja JriM. –Posebno je ohrabrujući podatak da je broj prometnih nezgoda za navedeni period smanjen za 6 posto. I dalje je veliki broj nezgoda sa smrtnim posljedicama, ali i taj trend je u smanjenju što je dobar znak da policija poduzima adekvatne mjere i optimistično je za godinu koja je pred nama, rekao je Lukač. U promatranju ukupnog stanja sigurnosti u FBiH Lukač je kaže, prvi put u javnosti iznio jako bitan podatak da su u periodu od 2011. zaključno sa 2017.godinom, policijski organi iz svih deset županija i Federalni MUP smanjili ukupno izvršenih kaznenih djela za čak 11 tisuća. -To je veliki rezultat koji je policija napravila i u godini pred nama radit ćemo na jačanju organizacijskog, kadrovskog i normativno pravnog rada policijskih organa u FBiH. Ovaj pozitivni trend nastavit ćemo i u 2018.godini koja po nekim drugim stvarima može biti dosta izazovna  sa sigurnosnog stajališta. Lukač nije želio isticati pozitivne i negativne primjere po županijama, jer su pokazatelji sigurnosne problematike približni i u relaciji sa brojem stanovnika, veličinom županije i njezinim zemljopisnim položajem.

Prije početka sastanka predsjednik Vlade ŽP Marijan Klaić je u ime županijske Vlade pozdravio ravnatelja Federalne uprave policije Dragana Lukača, sve prisutne policijske komesare i predstavnike OHR-a, te izrazio zadovoljstvo što je sastanak organiziran na prostoru ŽP. –„Želim da vaš današnji rad bude uspješan i plodonosan. -Država u kojoj živimo je organizacijski dosta složena, pa je iz tih razloga potrebna i dobrodošla komunikacija i koordinacija, pogotovo kad je u pitanju sigurnost države, a u ovom slučaju Federacije BiH“, kazao je premijer Klaić, uz kojeg je bio i Meho Delić ministar unutarnjih poslova u Vladi ŽP, dok u radu sastanka sudjelovao i policijski komesar MUP-a Županije Posavske Marijan Mikić.

 

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password