Starijima od 65.g. dozvoljeno kretanje od 08,00 do 12,00 sati, a mlađim od 18. g. u vozilu

Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18 poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi dopunu

ZAPOVIJEDI

U zapovjedi br. 15-40-1-1-38 od 30.03.2020.godine dodaju se nove točke 1a. i 1b. koje glase:
„1a. Osobama starijima od 65 godina dozvoljeno je kretanje od 08,00 do 12,00 sati od ponedjeljka 06.04.2020.godine do 10.04.2020.godine.“
„1b. Osobama mlađim od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu“
Za provođenje ove zapovijedi odgovoran je MUP Županije Posavske.
Zadužuje se MUP Županije Posavske da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršenju ove zapovijedi
Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password