Stanje usjeva na području Županije Posavske

U godini za sezonu 2019./20. godinu strna žita zasijana su nešto manje nego prethodnih godina i to kao rezultat sve većeg povećanja površina pod sojom. Soja kao kultura ponovo se vratila na Posavska polja što je i te kako bitno, ne samo sa stanovišta u strukturi plodoreda radi popravke kvalitete samog tla, nego i potrebe u ishrani stoke. S druge strane rezultat povećanja površina pod sojom jeste i otkup soje od strane poduzeća koje se bavi proizvodnjom jestivog ulja iz sjemena sve tri uljarice i proizvodnjom proteinske sačme (siguran plasman i ugovorena cijena).

Ova sezonska godina što se tiče same sjetve strnih žita započela je dobro jer su vremenski uvjeti početkom listopada skoro bili idealni ali kasnije u drugoj polovini istog mjeseca nastao je jeden sušni period gdje su proizvođači imali velikih poteškoća kako kod osnovne obrade, sjetvene pripreme i same sjetve. U ovakvim uvjetima tijekom sušnog perioda došlo je do produženja kako samog klijanja tako i nicanja usjeva strnih žitarica, pogotovo pšenice te su se na poljima mogle uočiti oaze kojima je loše nicanje ili nikako a pojedini proizvođači su iste takve morali presijavati.

Trenutni vremenski uvjeti sa temperaturama koje su oscilirajuće (jutarnje od -8 do -2 C* i dnevne 8 do 10 C*), bez snježnog pokrivača neće naškodit kod pšenice koja je razvila dva do tri lista i ako je dobro ishranjena i ukorijenjena i ako je prošla period kaljenja može podnijeti temperature i do -25C*.

Međutim, obzirom na raznolikost i šarenilo na terenu jer ima i takvih parcela gdje je kasnila sjetva (promašeni sjetveni rokovi), i gdje je usjev još u nicanju moglo bi doći do blagog oštećenja pogotovu na parcelama zasijanih ječmom, a već se ta oštećenja primjećuju na vrhovima listova jer je on srednje otporan na niske temperature.

Napominjemo da pored navedenih kultura u strukturi sve značajnije mjesto zauzima i uljana repica koje u jesen prethodne godine zasijana na površini od cca 300 ha i zasada je usjev uljane repice u odličnom stanju.

Navodeći sve gore navedeno poljoprivrednim proizvođačima se preporuča da navrijeme sprovedu punu tehnologiju, počevši od same prihrane (usjeve prihranjivati u dva obroka) pa do zaštite od korova, biljnih bolesti i štetnika kao neizostavnih mjera u njezi istih, kako bi ostvarili što bolji prinos a samim tim i profit.

Šef odsjeka PSS-a
Muhidin Emić dipl. ing. polj.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password