Sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in LOG”

U Orašju je, u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, održan četvrti sastanak Zajedničkog upravljačkog Tima za implementaciju Projekta „Invest in Lipik, Orašje & Garešnica“, kojeg financira EU. Voditelj Projekta Boris Jurić informirao je prisutne članove o verifikaciji sva tri partnerska izvješća o napretku projekta od strane nacionalnih kontrola u BiH i RH, te da su pristigli i FLC certifikati. Na temelju odobrenih izvješća, Općina Orašje započela je i pripremu zajedničkog Projektnog izvješća o napretku projekta koji bi u narednim danima trebao biti proslijeđen na odobrenje Zajedničkom tehničkom tajništvu u RH, kao upravljačkom tijelu projekta.

Utvrđeno je  da su sva tri partnera pripremila prijedlog Edukativnog programa usavršavanja poslovnih znanja i vještina, sukladno kojem će se provoditi edukacija djelatnika poduzetničkih potpornih institucija, a u konačnici i 40 malih i srednjih poduzetnika prekograničnog partnerskog područja. Program obuhvaća pet tematskih cjelina: marketing u malom i srednjem poduzetništvu, pristup međunarodnim tržištima, C&B analiza, međunarodni standardi u poslovanju, EU fondovi. Također, raspravljano je i o uspostavljanju Zajedničke platforme za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području u smislu uključivanja javnih i drugih relevantnih institucija s ciljem izrade zajedničkog Akcijskog plana za internacionalizaciju malog i srednjeg poduzetništva u prekograničnom partnerskom području.

U nastavku sastanka, razmijenjene su informacije o aktualnim procedurama ugovaranja javnih nabavki za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekata poduzetničkih potpornih institucija, nabavke bilborda poslovnih zona i digitalnih bilborda za promociju MSP-a, aktivnostima vezanim za pripremu investicijskih vodiča gradova i vodiča za izvoz, te pripremi natječajne dokumentacije za izradu virtualnih šetnji poduzetničkih zona i promotivnih filmova sva tri grada. Također, projektni partner Poduzetnički centar Garešnica zadužen je za pripremu aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog virtualnog inkubatora prekograničnog partnerskog područja koji će omogućiti razvoj MSP-a u partnerskom području kroz njihovo povezivanje i uspostavu poslovnih kontakata sa drugim poduzetnicima i poduzetničkih potpornih institucija iz ovog područja. Na kraju sastanku, inicijalno je dogovoreno i održavanje prvog sastanka Zajedničkog Savjetodavnog odbora projekta tijekom veljače ove godine.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password