Protokol dječja prava

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike potpisali su Protokol o suradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Županiji Posavskoj, priopćili su iz Službe za odnose s javnost Vlade Županije posavske. Poštujući odredbe UN konvencije o pravima djeteta koja svakom djetetu garantira neotuđivo pravo na život, rast i razvoj, te najviši mogući standard obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, te uvažavajući odredbe članka Ustava Federacije BiH, kojima je propisano da će Federacija BiH osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda, uključujući prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, prehranu, zaštitu obitelji i djece te njegujući multisektorski i integrirani pristup djelovanja potpisan je Protokol. Potpisnici Protokola su se usuglasili da će koordiniranim, zajedničkim, integriranim djelovanjem unapređivati rani rast i razvoj djece u Županiji Posavskoj, s posebnim naglaskom na marginalizirane skupine i posebno vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije na osnovu spola, nacionalne i religijske pripadnosti, kulture, jezika i dr.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password