Produžen rok za predaju poreznih prijava

Poštovani porezni obveznici,

U ovoj situaciji pokušavamo organizirati obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće kako bi zaštitili vaše zdravlje i zdravlje svih građana. Porezna uprava je u skladu sa donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa stranaka, te zabranila ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH. To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka osobe zaražene CORONA virusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici rješenjem poslani u izolaciju.
Obavještavamo vas da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.
Porezni obveznici i stranke ne trebaju dolaziti u Poreznu upravu, već sve svoje porezne prijave i podneske mogu podnijeti putem pošte, elektronski e-mailom, faksom, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona.

U cilju olakšanja vašeg poslovanja, također vas obavještavamo da smo rokove za podnošenje poreznih prijava produžili kako sljedi:

– Prijava poreza na dobit za pravne osobe – Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
– Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
– Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u ožujku dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u travnju dostaviti do 31.05.2020. godine;
– Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u ožujku Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u travnju dostaviti do 31.05.2020. godine;
– Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plaće isplaćene u ožujku dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u travnju dostaviti do 31.05.2020. godine.

Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sustavu Obrazac JS 3100 i JS 3120 možete poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.

S obzirom na novonastalu situaciju porezne prijave i obrasce dostavljat ćete putem pošte na adrese nadležnih ispostava Porezne uprave Federacije BiH. Također, prijave i obrasci mogu se skenirati i dostaviti na e-mail adrese nadležnih ispostava ili putem fax-a na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava.

U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.

U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili fax-a, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili osobno po prestanku izvanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).

Obavijest za poslovne banke

Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka izvanrednog stanja, a ostaje obveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja izvanrednog stanja iste će dostaviti naknadno po njegovom ukidanju.

Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos osobne plaće za mjesec ožujak doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike.
Pa pozivamo i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz proračuna institucija BiH, FBiH, županija i općina da to učine, jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih proračunskih korisnika, učinite to od plaće za ožujak jer svako odlaganje može biti kasno.

Vaša Porezna uprava FBiH

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password