Privremeno obustavljanje rada i zabrana okupljanja više od 20 osoba

Broj: 15-40-1-1-98/20
Dana13.05.2020.godine

Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite br: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH broj: 408/2020 V. od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Zapovijeda se privremeno obustavljanje pružanja usluga u sljedećim ugostiteljskim objektima: svadbeni saloni, noćni klubovi, diskoteke, kasina i sl.
2.Zapovijeda se privremeno obustavljanje rada sportskim kladionicama, čitaonicama, klubovima umirovljenika i robnim tržnicama.
3.Zapovijeda se privremena obustava pružanja usluga za: kina, bazene i kupališta, sportske i rekreacijske centre, igraonice i zabavne parkove i sl.
4.Zapovijeda se svim poslovnim subjektima kojima nije privremeno obustavljen rad obavezna primjena općih i posebnih higijensko epidemioloških mjera i preporuka propisanih od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
5.Zapovijeda se svim poslovnim subjektima kojima nije privremeno obustavljen rad da svoj rad organiziraju po ranije prijavljenom radnom vremenu izuzev ugostiteljskih objekata kojima se radno vrijeme omogućava u vremenu od 06.00 do 21.00 sati.
6.Zapovijeda se zabrana javnog okupljanja više od 30 osoba, na području Županije Posavske, sukladno Zakonu.
7.Zapovijeda se zabrana okupljanja više od 20 osoba na jednom mjestu osim u objektima i prostorima za koje su izdane mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske ili Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.
8.Nalaže se svim tijelima županijske i općinske uprave, gospodarskim društvima, fizičkim i pravnim osobama kontinuirano provođenje općih i posebnih mjera zaštite, s posebnim naglaskom na pojačanu izvanrednu dezinfekciju poslovnih površina sredstava javnog prijevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila, sanitetska vozila).
9.Zapovijeda se javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama, ustanovama socijalne i dječje zaštite na području Županije Posavske, da provode mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a posebno pojačane izvanredne mjere dezinfekcije liftova, stubišta, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prijevoz pacijenata.
10.Zapovijeda se centrima za pružanje usluga (šalter salama) na području Županije Posavske kao što su: naplatne službe javnih poduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samouprave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i sl. da rad sa strankama organiziraju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.
11.Zapovijeda se kriznom stožeru Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske, da nastavi sa radom sve do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće, a u skladu s epidemiološkom situacijom da predlaže mjere i preporuke Županijskom stožeru civilne zaštite u cilju sprečavanja širenja i ranog otkrivanja koronavirusa (COVID – 19)
12.Zapovijedi i preporuke koje je donio Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske ostaju na snazi sve dok se ne izmjene zapovijedima i preporukama Županijskog Stožera civilne zaštite.
13.Za provođenje i nadzor ove zapovijedi zadužuju se MUP Županije Posavske, Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske i općinske inspekcijske službe
14.Stupanjem na snagu ove zapovijedi prestaje primjena zapovijedi: broj:15-40-1-10-01/20 od 18.03.2020.godine,broj: 15-40-1-1-10-03/20 od 08.05.2020.godine, broj:15-40-1-1-50-3/20 od 24.04.2020.godine i broj:15-40-1-1-50-3-1/20 od 30.04.2020.godine
15.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do daljnjega.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password