Priopćenje za javnost Ministarstva, zdravstva i socijalne politike ŽP

Dana 28.02.2020. godine u prostorijama Vlade Županije Posavske održana je II. sjednica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske uz prisutnost i predstavnika Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta ŽP, Ministarstva unutarnjih poslova ŽP, te graničnog sanitarnog inspektora. S obzirom na postojeće stanje i pojavu koronavirusa i u Republici Hrvatskoj, na današnjoj sjednici Kriznog stožera razmatrana je opća epidemiološka situacija sa stanjem u Županiji Posavskoj.
Nakon izlaganja predstavnika Zavoda za javno zdravstvo ŽP, konstatirano je da ne postoji niti jedan evidentirani, niti sumnjivi slučaj na zarazu koronavirusom. Na sjednici su usuglašene i konkretizirane procedure postupanja u slučaju pojave koronavirusa, kako za stanovnike sa područja Županije Posavske, tako i za osobe koje su u tranzitu kroz područje županije. U cilju preventivnog djelovanja potrebno je i dalje pridržavati se uputa koje je dalo Federalno ministarstvo zdravstva, te se pozivaju sve osobe koje imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koje su se unazad sedam dana vratile u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave svome nadležnom županijskom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti županijski zavod za javno zdravstvo ili hitnu pomoć.
Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike aktivno će pratiti situaciju u okruženju, te će u skladu sa novonastalom situacijom mijenjati mjere i preporuke. Više informacija o pojavi koronavirusa, te druge preporuke za stanovništvo i zdravstvene djelatnike, dostupne su na web stranicama Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

MINISTAR
Damir Živković, dipl.oec.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password