Priopćenje kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike ŽP za 17.03.2020.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. Priopćenje od 17.03.2020. godine u 11,00 sati.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 6. sjednici održanoj dana 17.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načina rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je slijedeću:
N A R E D B U
1.Ograničava se radno vrijeme trgovina, ugostiteljskih objekata, banaka, ljekarni, osiguravajućih društava, obrtničkih radnji i benzinskih pumpi od 07:00 do 18:00 sati uz obvezno provođenje mjera zaštite djelatnika (maske i rukavice), te kontinuirana dezinfekcija svih predmeta, sanitarnih čvorova, površina, brava i sl. o čemu su vlasnici odnosno direktori dužni voditi zapisnik. Za kontrolu provedbe ove mjere zadužuju se općinske i županijske inspekcije.
2.Uvodi se zabrana rada u periodu od 18.03.2020. godine do 30.03.2020. godine za rad zelene i robne tržnice, frizerskih i kozmetičkih salona, kladionica i fitnes centara.
3.Uvodi se zabrana rada u periodu od 18.03.2020. godine do 30.03.2020. godine za stomatološke ordinacije, osim za hitne slučajeve uz mjere zaštite zdravstvenih djelatnika.
4.Zadužuju se svi rukovoditelji javnih ustanova i institucija sa organizacijskim jedinicama na području Županije Posavske da osiguraju zaštitu djelatnika koji imaju kontakte sa strankama i to sa maskama i rukavicama, uz pridržavanje mjera udaljenosti na minimalno 1 (jedan) metar, te provođenje mjera dezinfekcije prostora, površina i sanitarnih prostorija i o svemu vode zapisnike.
5.Zadužuju se rukovoditelji javnih ustanova i institucija u Županiji Posavskoj da svedu broj djelatnika na minimum, prvenstveno se to misli na zdravstveno ugrožene osobe, majke sa malom djecom kao i ostale rizične skupine.
6.Zadužuju se ravnatelji zdravstvenih ustanova da odmah donesu pojedinačne odluke o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena svojih zdravstvenih ustanova i u njima zaposlenih zdravstvenih djelatnika kako bi se izvršila mobilizacija, organizacija i raspored rada, promjena mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika u javnim zdravstvenim službama, te korištenje medicinsko – tehničke opreme i ostalih sredstava, sukladno potrebama provedbe mjera zaštite pučanstva tijekom epidemije uzrokovane koronavirusom COVID – 19.
7.Zadužuju se ravnatelji zdravstvenih ustanova na području Županije Posavske da preispitaju odobrena bolovanja za zdravstvene djelatnike izdana u zadnjih sedam dana.
8.Ova Naredba stupa na snagu dana 18.03.2020. godine.

Broj: 07-33-52-95/20
Orašje, 17.03.2020.

MINISTAR I PREDSJEDNIK
KRIZNOG STOŽERA
Damir Živković dipl.oec

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password