Osobama starijim od 65 g. i mlađim od 18 g. dozvoljeno svakodnevno kretanje u vozilu

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), na području Federacije BiH, V. broj: 408/2020. od 16.03.2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi
DOPUNU ZAPOVIJEDI
U Zapovijedi broj: 15-40-1-1-82/20 od 24.04.2020. godine iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:
„3. Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu“, dosadašnje točke: „3,4,5,6,7,8,9,10“ sada postaju točke: „4,5,6,7,8,9,10.11“
U točki 11. datum: „30.04.2020.“ zamjenjuje se datumom: „15.05.2020.“

Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja.
ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password