Općinsko vijeće Orašje usvojilo Proračun Općine Orašje za 2019.g.

Nekoliko dana prije završetka tekuće godine, Općina Orašje dobila je Proračun za 2019.g. ,kojega su vijećnici Općinskoga vijeća Orašje usvojili na današnjoj 19. redovnoj sjednici u iznosu od 7.523.430,00 KM. U istom iznosu predviđeni su i proračunski rashodi, a prijedlog Proračuna nije se mijenjao u odnosu na nacrt jer nije prihvaćen ni jedan od dostavljena tri amandmana vijećnika Enesa Đulovića. Uz Proračun, vijećnici su usvojili i Odluku o izvršavanju Proračuna.

Na početku sjednice, vijećnik Nusret Saltović položio je svečanu prisegu čime je i službeno postao vijećnikom Općinskoga vijeća u aktualnom mandatu, budući je vijećnik SDA Mehmed Memišević podnio ostavku, pa je Središnje izborno povjerenstvo BiH dodijelio mandat Saltoviću. Dnevni red, umjesto predviđen devet, dopunjen je s još dvije točke dnevnoga reda, tako da se dvosatna rasprava vodila o ukupno 11 točaka, među kojima su bila i redovita vijećnička pitanja i inicijative.

Kao dopunjene točke dnevnoga reda, vijećnici su usvojili dvije odluke- jednu o odobravanju izdavanja bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist Uprave za neizravno oporezivanje BiH  u iznosu od 39 000 KM, što je kontinuirani proces svake godine što je iznos od 30 posto koliko je općina dužna uplaćivati po ugovoru , i drugu odluku, ali u iznosu od  254 587 KM koliko UNO BiH  traži na ime PDV-a za korištenje carinskog terminala, kojom općina traži rok od šest mjeseci da se ova obveza obustavi do okončanja postupka.

Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi stvoreni su preduvjeti potrebni za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i na zgradi Čitaonica Oršolići u MZ Tolisa koja je izgrađena na predmetnom zemljištu, a koji se dosada vodio kao javno dobro -cesta. Radi se o parceli koja je nekada pripadala lokalnoj cesti koja je povezivala naselje Tolisa, ali je izgradnjom, odnosnom rekonstrukcijom ceste 1978. godine izgubila pripadnost novoj trasi lokalne ceste. Nakon toga, parcela je predstavljala napušteni dio javne ceste na kojoj su mještani MZ Tolisa izgradili navedeni objekt.

Vijećnici su zadužili načelnika da raspiše javni natječaj – licitaciju za prodaju tri gradska zemljišta u katastarskoj općini Orašje. Radi se o jednom zemljištu površine dvije tisuće četvornih metara namijenjenom za izgradnju stambenih zgrada ili obiteljskih kuća kod velike tržnice, te o dva zemljišta u zoni Jug 2, na kojim je predviđena izgradnja objekata uslužnih djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva, bankarstva, zanatstva, odnosno objekata za razvoj sekundarnih i tercijarnih djelatnosti

Općinsko vijeće Orašje donijelo je i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća  JU Centra za kulturu Orašje, s obzirom da aktualnim članovima istječe četverogodišnji mandat u ožujku naredne godine. Marko Filipović iz Donje Mahale imenovan je za člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića Orašje iz reda nastavnika i stručnih suradnika, nakon provedene natječajne procedure, čime je ovo tijelo popunjeno u potpunosti.

Vijećnici su na kraju sjednice dali suglasnost na Statut Ljekarske zdravstvene ustanove “Ljekarna Orašje” čijim činom od Nove godine ova ustanova može početi samostalno s radom, nakon što se odvojila od Doma zdravlja i nakon što je upisana u sudski registar. Na ovaj način stvoreni su uvjeti za raspisivanje natječaja za izbor novog Upravnog vijeća ljekarne, koji će potom raspisati natječaj za ravnatelja ove ustanove.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password