Održana prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Orašje

Svoju prvu ovogodišnju i 12 redovitu sjednicu, održanu danas (15.02.2018.), vijećnici Općinskog vijeća Orašje okončali su usvajanjem svih točaka dnevnog reda, s tim da je predlagač povukao Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana preustroja Doma zdravlja Orašje. Trosatno zasjedanje započelo je pitanjima i inicijativama vijećnika, nakon čega je usvojen Program rada Općinskog vijeća Orašje za 2018. godinu.

Bez veće rasprave usvojena je i Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju u Jugu III i Poduzetničkoj zoni Dusine, a radi se o pet parcela gospodarskog zemljišta. Odlukom je utvrđena početna cijena za svaku parcelu, a načelnik je zadužen da raspiše javni natječaj. Vijećnici su donijeli Odluko o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine za Udrugu Božićna bajka u Orašju, a u svrhu održavanja Božićnog sajma u Orašju u vremenskom razdoblju od 15.do 30.12.2017.godine.Uz ostalo na sjednici su također imenovani novi članovi Nadzornog odbora Centra za poduzetništvo općine Orašje. Rješenjem su za članove  imenovani: Miroslav Živković, Mirijam Filipović Dominković i Lucija Mijić Džoić, a Rješenjem o razrješenju člana Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju, na osobni zahtjev razriješena je Dijana Pejić iz Oštre Luke. Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića “Pčelica” Orašje. Izmjena se odnosi na uvjete koje kandidat za ravnatelja treba ispunjavati, a to je 5 godina radnog staža kako je to propisano Zakonom, umjesto dosadašnjih  najmanje 5 godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja stručne spreme.

Na sjednici je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja lokalnih cesta na području općine Orašje za 2018. godinu. Planom je predviđeno redovno održavanje cesta, odnosno asfaltiranih i neasfaltiranih cesta, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, zimsko održavanje cesta i javne rasvjete u iznosu 220.000 KM. I ove godine uz većinsko učešće i sufinanciranje viših razina vlasti, planirana je rekonstrukcija VIII i XI ulice, ulice prema firmi MI Prima VIP i asfaltiranje ulica-sokaka uz učešće mještana tih sokaka. Graditi će se i dvije nove ceste, Jug II Orašje u iznosu 40.000 KM i Poljice u Boku 50.000 KM. Također će biti nastavljen projekt izgradnje nadstrešnica za autobusna stajališta uz ceste i proširenje javne rasvjete uz lokalne ceste. Pred kraj sjednice vijećnici su usvojili Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2017. godinu i k znanju primili  dvije informacije, o rezultatima prodaje zemljišta u prošloj godini, te o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password