Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Orašje

Općinsko vijeće Orašje održalo je svoju šestu sjednicu 22. lipnja 2017. godine s usvojenim dnevnim redom od 14 točaka. Po već ustaljenoj praksi vijećnici su prvo usvojili Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice, a zatim pristupili postavljanju i podnošenju vijećničkih pitanja i inicijativa. Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske, obratio se zahtjevom Općini Orašje, za dodjelu poslovnog prostora za skladištenje sredstava i opreme za provođenje DDD mjera. Zbog činjenice da ne raspolažu sa potrebitim prostorijama, a imaju mogućnost provođenja DDD mjera na području općine, pa i Županije Posavske, Općinsko vijeće Orašje dalo im je u petogodišnji zakup poslovni prostor od 23,70 m2 u zgradi Civilne zaštite u Četvrtoj ulici. Vijećnici su odobrili prodaju dva gradska građevinska zemljišta Elektroprivredi HZHB Mostar, Distribucijskom području Sjever radi izgradnje trafostanica, putem izravne pogodbe. Vijećnici su izglasali Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Boku putem javnog nadmetanja kojom su ovlastili Općinskog načelnika da raspiše javni oglas za prodaju 23 zemljišta u Boku radi izgradnje stambenih objekata. Odlukom je utvrđena i početna kupoprodajna cijena od 4 marke po metru kvadratnom. Sličnom Odlukom bit će raspisan javni oglas za prodaju jednog zemljišta u Jugu II Orašje ali po početnoj cijeni od 25,00 KM po kvadratnom metru. Mato Mikić razriješen je dužnosti v.d. ravnatelja Centra za poduzetništvo Orašje zbog podnošenja ostavke, a na to mjesto Rješenjem je imenovan Miroslav Maroš iz Ugljare.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva zbog isteka mandata razriješen je te dužnosti Marijan Baotić iz Donje Mahale, a na mandatni period od sedam godina imenovan Ilija Baotić iz Kostrča.

Pavo Kosić i Anto Kobaš u ime Općinskog vijeća, Katica Dabić i Pero Baotić u ime Službe za gospodarstvo i infrastrukture Općine Orašje, te Marko Ivanović u ime Udruge poljoprivrednih proizvođača imenovani su u Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu za dodjelu investicijskih potpora u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Orašje. Imaju zadatak da pregledaju pristigle prijave, izvrše bodovanje i rangiranje pristiglih prijava i  sastave prijedlog rang liste potencijalnih korisnika Općinskog načelniku radi donošenja konačne Odluke.

Sjednica je nastavljena usvajanjem izvješća o radu za prošlu godinu Javnog poduzeća Komunalac i Javnog poduzeća Radiopostaja Orašje. Iako je prošle godine na vrijeme izvršavalo sve svoje obaveze prema uposlenicima i dobavljačima, Javno poduzeće “Radiopostaja Orašje” knjigovodstveno je zaključilo financijsku 2016. godinu s gubitkom. Usvojenom Odlukom o pokriću gubitka iz ostvarene dobiti ranijih godina u Radiju, Općinsko vijeće u ulozi Skupštine Radiopostaje Orašje je i formalno riješilo ovaj problem.

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća “Radiopostaja Orašje” poslovi glavnog i odgovornog urednika dodani su ravnatelju s obzirom na to da on već obavlja te poslove, a ne postoji zakonska prepreka da se ta dva mjesta spoje u jedno i na taj način dođe do financijske uštede.

www.orasje.ba/rpo

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password