Održana 30.sjednica Općinskog vijeća Orašje

Jučerašnja 30. sjednica Općinskog vijeća Orašje održana je u Kino dvorani zbog poštivanja epidemioloških mjera i socijalne distance. Svih 16 predloženih točaka dnevnog reda je i usvojeno, a nakon usvajanja Zapisnika sa 29. sjednice, vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su raspravljali o Izvješću o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu koje je na kraju rasprave usvojeno. Dosta konstruktivne rasprave vođeno je o Prijedlogu Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje, koja je na kraju i usvojena s manjim izmjenama. Po pitanju ovoga Prijedloga bilo je i nekoliko Amandmana koje su predložili iz Udruge Voćara općine Orašje. Tako je usvojen prijedlog o investicijskim potporama za održavanje voćnjaka u hladnom pogonu u iznosu 600 KM po hektru za voćnjake jabuka i 200 maraka za voćnjake pod šljivom. Također je definirano da će za ulaganja u 2020.godini investicijske potpore biti dodijeljene za 10 kategorija i to: Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima, Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj proizvodnji „kap po kap“, Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji  «na otvorenom», Nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća, Nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje plastenika, Nabavka mreža za zasjenjivanje plastenika, Održavanje voćnjaka u “hladnom pogonu”, Nabavka opreme za pčelarstvo, Nabavka „mini“ mješaone stočne hrane, Nabavka opreme za modernizaciju postojećih farmskih objekata. Odlukom su definirani i način, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava, a javni poziv raspisat će načelnik općine.

Općinsko vijeće je dalo i suglasnost na Plan održavanja lokalnih cesta na području općine Orašje. Za redovno održavanje lokalnih cesta u dužini od 183 kilometra bit će izdvojeno 170.000 KM u što je uključeno redovno održavanje lokalnih asfaltiranih cesta u dužini od 133 kilometra, neasfaltiranih cesta i sekundarne kanalske mreže, održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, zimsko održavanje cesta i održavanje javne rasvjete. Za izvanredno održavanje lokalnih cesta planirano je 215.000 KM, od toga za rekonstrukciju vanjskih osvjetljenja javne rasvjete 150.000 KM, za rekonstrukciju sokaka i ulica 64.000 maraka, dok se za naknadu za izvlaštenja planira izdvojiti tisuću marka.    Za građenje lokalnih cesta planirano je 273.460 KM, ali tu se računa na donacije odnosno sufinanciranje s viših razina vlasti.

Rasprave su vođene o dva izvješća javnih poduzeća za prošlu godinu, Komunalca i Radiopostaje Orašje, kao i dvije javne ustanove, Centra za socijalni rad i Dječjeg vrtića Pčelica. Sva četiri izvješća o radu su usvojena, kao i Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu. Do kraja sjednice vijećnicima su prezentirane Informacija o rezultatima prodaje zemljišta putem javnog nadmetanja u 2019. godini, te Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, pokrenutim inicijativama i njihovoj realizaciji u 2019. godini.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password