Održana 24. sjednica Općinskoga vijeća Orašje

Općinsko vijeće Orašje završilo je s ljetnom stankom i u četvrtak 3. listopada vijećnici su se vratili u vijećničke klupe. Rad su nastavili 24-om sjednicom toga tijela s dnevnim redom od 14 točaka, po kojima je rasprava trajala oko četiri sata. Sve su točke većinom glasova usvojene, osim Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje što je usvojeno jednoglasno. Početak sjednice bio je u znaku vijećničkih pitanja i inicijativa, koji su bili usmjereni na problematiku koja tišti građane ove lokalne zajednice, kao što su javna rasvjeta, divlje deponije, smanjenje broja prvašića u svim osnovnim školama na području općine. Odgovore na pitanja vijećnicima dao je načelnik Stanko Vincetić, a potom se pristupilo razmatranju i raspravi o ostalim točkama Vijećnici su razmatrali i usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, koji je na prihodovnoj strani ostvaren s 47% od planiranog, a na rashodovnoj s 34%. Pokazatelji govore da je ostvaren proračunski suficit u iznosu nešto većem od 995 000 maraka. Nakon rasprave usvojen je i Aneks o revidiranoj Strategiji razvoja općine Orašje za razdoblje 2016-2020. godina. Napravljen je s ciljem uključivanja dijaspore kroz njen doprinos razvoju lokalne zajednice, te pružanje usluga Općine dijaspori kroz informiranje i izdavanje dokumenata elektronskim putem. U Aneksu je uvršteno pet infrastrukturnih projekata i tri usluge koje se odnose na pomoć dijaspori prilikom ostvarivanja njihovih prava kod lokalne zajednice. Vijeće je usvojilo Odluku o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude. Utvrđen je način i postupak dodjele 485 hektara obradivog i zapuštenog zemljišta kroz 95 raspoloživih parcela. Početna cijena oranice je 187,50 KM, a zapuštenog 15 maraka po hektru. Zemljište će se dodjeljivati na pet godina obrtima registriranim za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i fizičkim osobama s područja općine Orašje. Vijećnici su utvrdili i javni interes za izvlaštenje potrebnog dijela zemljišta kojim će prolaziti buduća cesta u Boku, u svrhu izgradnje dijela Ribarske ulice. Općinsko Vijeće je ovlastilo načelnika da raspiše javni natječaj za prodaju parcele u Dusinama za izgradnju poslovne, komercijalne i proizvodne djelatnosti, čija je najniža početna cijena 19 095 KM a također je podržalo i Odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Orašju, izravnom pogodbom poduzeću MAXI Orašje po cijeni od 38.800 KM.
Zaključkom je usvojena suglasnost na uvjetni upis OŠ Ruđera Boškovića Donja Mahala u Registar osnovnih škola ŽP, budući postojeća istječe u prosincu ove godine. U ovu školu u novoj školskoj godini upisano je svega 6 učenika u 1. razred, a kako ova škola ne udovoljava pedagoškim standardima o broju odjeljenja, zatražen je uvjetni upis. Do kraja sjednice Vijeće je usvojilo Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za groblja na području MZ Vidovice, zatim Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU “Centar za kulturu Orašje”, kao i Zaključak o usvajanju izvješća o radu iste ustanove. Sjednica vijeća je okončana usvajanjem Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti na području općine Orašje. Štete su procijenjene na iznos od 3.275.505 KM, a najveće su pričinjene na prostoru mjesnih zajednica Kopanice, Vidovice i Bok. Jedino je ova točka dnevnoga reda dobila jedinstvenu potporu svih nazočnih vijećnika, kojom je i okončano četverosatno zasjedanje Općinskoga vijeća Orašje.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password