Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Orašje

Na današnjoj 22. sjednici Općinskog vijeća Orašje usvojeno je svih 14 točaka dnevnog reda, dok je predlagač povukao točku 8. -Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanja članova Upravnog vijeća Ljekarske zdravstvene ustanove „Ljekarna“ Orašje, zbog nedovoljnog broja kandidata  za Upravno vijeće „Ljekarna“ Orašje. Poslije usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 21. sjednice, te vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici su usvojili Izvješće o radu Općinskog načelnika i službi za upravu u protekloj godini.

Nakon rasprave vijećnici su usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za prva tri mjeseca ove godine. U tom razdoblju ostvaren je suficit u iznosu nešto većem od 850 tisuća maraka, istaknula je Manda Kosić, pomoćnica načelnika za financije. Također je usvojen i prijedlog Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. Služba za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje pripremila je konačan prijedlog Odluke, a načelnik Općine zadužen je da raspiše javni natječaj za dodjelu novčanih sredstava, što bi trebalo biti učinjeno, kako je rečeno na sjednici, u idućih nekoliko dana. Općinsko vijeće je odlukom ukinulo status javnog dobra u općoj uporabi –nekategorizirane ceste u površini od 85 četvornih metara u Draganovcima. Radi se o površini koja je pomicanjem trase ceste izgubila svoju prvobitnu namjenu i sada predstavlja obradivo poljoprivredno zemljište. Radi oblikovanja građevinske parcele, izravnom pogodbom odobrena je prodaja građevinskog zemljišta koje se nalazi u vlasništvu Općine Orašje u površini od 228 četvornih metara.

Zbog ostavke iz osobnih razloga, na mjesto člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Pčelica” Orašje, umjesto Magdalene Lukač, imenovan je Tunjo Marošević iz Tolise. Josip Živković razriješen je dužnosti člana Odbora za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Orašje, a na njegovo mjesto imenovana Mirjam Filipović- Dominković. Na mjesto Vedrane Nišlić, za člana Odbora za društvene djelatnosti i pitanja mladih Općinskog vijeća Orašje, imenovan je Miralem Puran. Danijel Šošić i Amela Jahić imenovani su za predsjednika, odnosno člana odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Orašje. Vijećnici su dali suglasnost na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Pčelica” Orašje, a do kraja sjednice usvojili su Izvješća o radu Javne ustanove “Centar za socijalni rad” i Javnog poduzeća “Radiopostaja Orašje” za prošlu godinu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password