Odobren rad poslovnim subjektima i ugostiteljskim objektima do 24.00 sata

Na temelju članka 108.Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite br: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Zapovijeda se svim poslovnim subjektima na području Županije Posavske obvezna primjena općih i posebnih higijensko epidemioloških mjera i preporuka propisanih od strane Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske i Zavoda za javno zdravstvo federacije BiH
2.Zapovijeda se svim poslovnim subjektima na području Županije Posavske da svoj rad organiziraju po ranije prijavljenom radnom vremenu izuzev ugostiteljskih objekata kojima se radno vrijeme omogućava u vremenu od 06.00 do 24.00 sati.
3.Zapovijeda se zabrana javnog okupljanja više od 50 osoba, na području Županije Posavske, uz osiguranje socijalne distance od minimalno 1,5 metara na otvorenom prostoru i osiguranih 10 četvornih metara po osobi u zatvorenom prostoru, sukladno Zakonu.
4.Zabranjuje se okupljanje više od 30 osoba na jednom mjestu na prostoru Županije Posavske, okupljanje se može ostvariti uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, zabrana se ne odnosi na objekte i prostore za koje su izdane mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske ili Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bih.
5.Nalaže se svim tijelima županijske i općinske uprave, gospodarskim društvima, fizičkim i pravnim osobama kontinuirano provođenje općih i posebnih mjera zaštite, s posebnim naglaskom na pojačanu izvanrednu dezinfekciju poslovnih površina sredstava javnog prijevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila, sanitetska vozila).
6.Zapovijeda se javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama, ustanovama socijalne i dječje zaštite na području Županije Posavske, da provode mjere i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, a posebno pojačane izvanredne mjere dezinfekcije liftova, stubišta, rukohvata, rampi za invalide, službenih vozila i sanitetskih vozila za prijevoz pacijenata.
7.Zapovijeda se centrima za pružanje usluga (šalter salama) na području Županije Posavske kao što su: naplatne službe javnih poduzeća, poštanski uredi, matični uredi jedinica lokalne samouprave, uredi sudova u radu sa strankama, banke, ispostave poreznih uprava, poslovnice zavoda i sl. da rad sa strankama organiziraju uz osiguranje protoka stranaka i klijenata tako da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 metara između osoba uz poštivanje ostalih higijensko-epidemioloških mjera.
8.Zapovijeda se svim građanima Županije Posavske obvezno korištenje osobne zaštitne opreme (maske, pamučna traka, šal i sl.) i obvezno poštivanje socijalne distance od najmanje 1,5 metara.
9.Zapovijeda se kriznom stožeru Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske, da nastavi sa radom sve do proglašenja prestanka stanja prirodne nesreće, a u skladu s epidemiološkom situacijom da predlaže mjere i preporuke Županijskom stožeru civilne zaštite u cilju sprečavanja širenja i ranog otkrivanja koronavirusa (COVID – 19)
10.Zapovijedi i preporuke koje je donio Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske ostaju na snazi sve dok se ne izmjene zapovijedima i preporukama Županijskog Stožera civilne zaštite.
11.Za provođenje i nadzor ove zapovijedi zadužuju se MUP Županije Posavske, Uprava za inspekcijske poslove Županije Posavske i općinske inspekcijske službe
12.Stupanjem na snagu ove zapovijedi prestaje primjena zapovijedi: broj:15-40-1-1-98/20 od 13.05.2020.godine, broj: 15-40-1-1-98-1/20 od 15.05.2020.godine, broj:15-40-1-1-98-2/20 od 19.05.2020.godine.
13.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do daljnjega.
ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password