Odobren rad kladionicama i produžen rad ugostiteljskim objektima do 22.00 sata

Broj: 15-40-1-1-98-2/20
Orašje, 19.05.2020.godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016. godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1. U Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-40-1-1-98/20 od 13.05.2020. godine i broj: 15-40-1-1-98-1/20 od 15.05.2020.godine mijenja se:
-točka 2. i glasi:
„ 2. Zapovijeda se privremena obustava rada robnim tržnicama“.

2. U točki 5. broj „21.00“ zamjenjuje se brojem „22.00“

3. Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 20.05.2020.godine.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password