Odgoda evidentiranja djece za upis u prvi razred osnovne škole

Temeljem članka 66. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) a u svezi s člankom 2. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu („Narodne novine Županije Posavske“, broj 2/98 i 2/07), ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, d o n o s i

I N S T R U K C I J U
o postupanju osnovnih škola u Županiji Posavskoj u svezi upisa učenika u prvi razred za školsku 2020./21. godinu

1. Zbog situacije nastale izbijanjem pandemije koronavirusa (COVID – 19) osnovne škole na prostoru Županije Posavske trebaju do daljnjega odgoditi sve aktivnosti na evidentiranju djece dorasle za upis u prvi razred i formiranju Komisije za utvrđivanje psiho-fizičkog stanja djece za školsku 2020./21. godinu.

2. O odgodi navedenih aktivnosti škole su dužne obavijestiti roditelje na svojem upisnom područja putem web stranice škole.

MINISTRICA
Ana Andrić, mag. iur.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password