Kretanje starijih od 65. g. od 06.00 do 11,00 sati i mlađih od 18. g. od 14.00 do 19,00 sati

Broj: 15-40-1-1-82-2/20
Orašje:08.05.2020.godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH, V. broj: 408/2020. od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Zapovijeda se zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina na području Županije Posavske osim u vremenu od 06.00 do 11.00 sati. Osobama starijim od 65 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.
2.Zapovijeda se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina na području Županije Posavske osim u vremenu od 14.00 do 19.00 sati. Osobama mlađim od 18 godina koje su smještene u ustanove socijalne zaštite dozvoljeno je kretanje u predviđenom terminu u krugu objekta.
3.Osobama starijim od 65 godina i mlađim od 18 godina dozvoljeno je svakodnevno kretanje u vozilu bez vremenskog ograničenja.
4.Zabrana iz točke 1. i 2. ove zapovijedi ne odnosi se na osobe:
a) koje imaju ustavno pravo i obavezu izvršavanja određenih dužnosti u zakonodavnoj i/ili izvršnoj vlasti.
b) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u pravosudnim i drugim organima.
c) koje su radno aktivne i profesionalno angažirane u subjektima čiji rad nije zabranjen zapovijedima Županijskog i Federalnog stožera civilne zaštite,
d) kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć ili u slučaju potrebe pružanja skrbi djeci ili starijim osobama.
5.Zabrana iz točke 2. ove zapovijedi ne odnosi se:
a) na djecu sa posebnim potrebama,
b) djecu ili osobe kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć
6.Prilikom dozvoljenog kretanja u terminima iz točke 1. i 2, ove zapovijedi moraju se poštovati mjere korištenja osobne zaštitne opreme (maska), te socijalna distanca od najmanje 2 metra.
7.Za provođenje ove zapovijedi odgovorno Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske.
8.Zadužuje se ministarstvo iz točke 7. ove zapovijedi da putem Županijskog operativnog centra civilne zaštite izvještava Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove zapovijedi.
9.Mjera zabrane kretanja iz točke 1. i 2. ove zapovijedi, kontinuirano će se preispitivati radi eventualnog ublažavanja ili pooštravanja mjera, u skladu sa epidemiološkom situacijom procijenjenom od strane Županijskog ministarstva zdravstva i socijalne politike/Krizni stožer Županijskog ministarstva zdravstva i socijalne politike.
10.Stupanjem na snagu ove zapovijedi prestaje primjena zapovijedi br. 15-40-1-1-82/20 od 24.04.2020. godine i 15-40-1-1-82-1/20 od 30.04.2020. godine.
11.Ova zapovijed stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do daljnjeg.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password