Javno objavljivati imena osoba koje krše izolaciju

Vlada F BiH, koja je u stalnom zasjedanju, zadužila je danas Federalni stožer civilne zaštite da hitno razmotri problematiku i poduzme aktivnosti u vezi s osobama koje krše mjere o izolaciji, te donese naredbu na osnovu koje će Federalna uprava za inspekcijske poslove, s ciljem zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati ime i prezime, kao i mjesto boravka, odnosno prebivališta osobe za koju bude utvrđeno da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama o izolaciji. Ovo je zatraženo i od Županijskih uprava za inspekcijske poslova i županijskih inspekcijskih organa. Vlada F BiH je zadužila Federalni stožer civilne zaštite da donese naredbu na osnovu koje će županijski i općinski / gradski stožeri civilne zaštite biti dužni u roku od 24 sata osigurati adekvatan prostor za smještaj osoba za koje je utvrđeno da su postupile suprotno mjerama izolacije. Za privođenje osoba koje su prekršile naložene mjere o izolaciji nadležna su, u skladu sa zakonom, Županijska ministarstva unutarnjih poslova, priopćila je Vlada F BiH.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password