Javni natječaj za odabir korisnika za kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu. Sredstva će biti plasirana putem Razvojne Banke FBiH, s rokom povrata sredstava do sedam godina, grace periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 1%. Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH čije je sjedište na području Federacije, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje dva uposlena na neodređeno vrijeme. Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 maraka, a maksimalan iznos je ovisan o broju zaposlenih osoba i može biti do 500.000 maraka za subjekte  koji imaju od 50 do maksimalno 249 uposlenih. Prijave se dostavljaju do 14.lipnja ove godine. Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na stranici nadležnog ministarstva ili na web stranici Vlade ŽP.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password