Granična policija BiH raspisala Javni oglas za prijem kadeta

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je Javni oglas za prijem 25 kadeta XI klase s najmanje završenim VI stupnjem školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”Mlađi inspektor” i 125 kadeta s najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”Policajac”. Na radna mjesta u čini „Mlađi inspektor“ prima se 9 Bošnjaka, te po 8 Hrvata i Srba, a za radna mjesta u činu „Policajac“, 45 Bošnjaka, 41 Srbin i 39 Hrvata. Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u  dnevnom tisku, odnosno do 19. prosinca ove godine. Javni oglas i Obrazac za prijavu mogu se preuzeti na web stranici Vlade ŽP. kao i Granične policije BiH.  

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password