Dozvoljava se rad auto škola na području ŽP

Broj: 15-40-1-1-96/20
Orašje, 13.05.2020.godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: (39/03, 22/06, i 43/10), članka 18. Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite broj: 15-44-1-2/16 od 13.07.2016.godine i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), na području Federacije BiH V. broj: 408/2020 od 16.03. 2020.godine, Županijski stožer civilne zaštite, donosi

ZAPOVIJED

1.Dozvoljava se rad auto škola na teritoriju Županije Posavske od 15.05.2020.godine,uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka.
2.Dozvoljava se organizacija polaganja vozačkih ispita na teritoriju Županije Posavske od 01.06.2020.godine uz obvezno poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka.
3.Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske da propiše epidemiološke mjere i preporuke za provođenje obuke u auto školama i provođenje polaganja vozačkih ispita.
4.Za provođenje ove Zapovijedi zadužuju se Ministarstvo prosvjete, znanosti , kulture i sporta Županije Posavske.
5.Ova Zapovijed stupa na snagu danom donošenja.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA
Đuro Topić

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password